Logo

YAMAHACHI KUŞAKLAR BOYU SÜREN GELENEK


YAMAHACHI

Yamahachi Dental ürünleri tüm hastalara yeterli çiğneme kabiliyeti verilmesini sağlar. Yamahachi Dental, hastalara kullandıkları restorasyonlar ile -protezlerle de- daha iyi çiğneme kabiliyeti vererek normal günlük hayatlarındaki konforun devamlılığını yaratmayı hedeflemiştir. Firmanın hedefi hareketli protez kullanan birinin çene hareketlerinin ve gıdaları çiğneme işlemlerinin herhangi bir duraksama olmaksızın doğal şekilde sağlanmasıdır. Hastalar sonradan eklenen bu fonksiyondan memnun ve tatmin olmalıdır. Firma bu amaçla dental sektörde güven içinde 1958 yılından beri faaliyet göstermektedir. BM'nin yaptığı çalışmalara göre global olarak tüm dünyada nüfus giderek yaşlanmaktadır ve buna bağlı olarak ihtiyaçların çeşitliliği artacaktır.

Image Description
Yüksek rezin teknolojisi ise çok-tabakalı takım dişlerin üretimi Yamahachi'nin ana iş dallarından birisidir.

NEDEN YAMAHACHI ÜRÜNLERİ?

Yamahachi kurulduğu günden bu yana rezin teknolojisi üzerine ar-ge çalışmalarını yoğunlaştırmış ve sadece bu alanda ürün gamını geliştirmiştir. Esas iş dalı takım diş üretmek olan firma, rezin teknolojisindeki ilerlemeleri takım diş ürünlerine yansıtmakta ve yarım asırlık tecrübesi ile oluşturduğu formları güncellemektedir.

Japonya'nın no1 takım dişlerini siz de kullanmaya başlayın.

 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

Tüm kıtalarda yoğun olarak kullanılmakta olan Yamahachi takım dişlerin karakteristik özellikleri:

  • Düşük protein emilimi ve düşük renklenme
  • Plastik ve kompozit materyal opsiyonları
  • Gelişmiş rezin teknolojisi ile yüksek aşınma direnci
  • Yüksek mekanik özelikler

SATIN ALIN


YUKARI