Logo

KURARAY NORITAKE 1904'TEN BERİ SÜREN SERAMİK GELENEĞİ


TARİHÇE

1897'de ABD'deki ilk satış ofisini açan Noritake, 1904 yılında Nagoya/Japonya'da ilk fabrikasını kurmuş ve bu tarihten itibaren dünyanın lider seramik tedarikçisi olmayı başarmıştır. Noritake 2012 yılında yine bir Japon firma olan ve kompozit ürünleri ile dünyaca ünlü Kuraray ile birleşmiştir. Her iki firma da faaliyetlerini Kuraray Noritake Inc. adı altında devam ettirmektedirler.

Image Description
Noritake'nin 1904'teki fabrika binası bugün müze olarak kullanılmaktadır

NEDEN KURARAY NORITAKE?

Kuraray-Noritake dental porselen sistemine dahil olmanız için birçok neden var, çünkü:

NORITAKE SENTETİK PORSELENDİR

Noritake'yi diğer porselen tozlarından ayıran en önemli özelliği sentetik olmasıdır. Sentetik feldspar (leucite- lösit) doğal feldsparın yapısında bulundurduğu bir takım yabancı mineralleri içermez, dolayısı ile saflık oranı yüksektir. Bu sayede yüksek renk stabilitesi sağlanmaktadır.

Image Description
Solda birtakım yabancı mineraller içeren "feldspar" sağda ise saf "lösit" (lecuite) görülmektedir.

Aynı zamanda bugün bir çok araştırma göstermektedir ki leucite bazlı porselenler doğal feldspar porselenlere göre çok yüksek mekanik özellikler sergilemektedirler. Örnek olarak, Noritake CZR porseleni ile lösit içermeyen tozlar ile karşılaştırma tablosu için tıklayınız.

NORITAKE ESTETİKTİR

Noritake sentetik hammadde (leucite) işleyebilmesi nedeniyle ince & homojen gren yapılı bir porselen tozu sistemi oluşturabilmeyi başarmış ve bu sayede bir takım önemli avantajlara sahiptir:

  • Doğal diş dörünümü
  • Doğal opalesans
  • Doğal fluoresans
  • ILS: İç makyaj tekniği (Internal Lİve Stain)
DOĞAL DİŞ GÖRÜNÜMÜ

Image DescriptionDoğal dişin "yüzey-dokusu"nun (surface texture) oluşturulması estetik anlamda önemli bir faktördür. Yüzey-dokusu oluşturma tekniklerinin sonuç vermesi için porselenin iyi bir polisajlanabilirlik özelliği sergilemesi gerekmektedir. Noritake iyi bir polisajlanabilirlik için en uygun partikül yapısını oluşturmuştur ve bu sayede doğal görünümlü restorasyonlara ulaşmak kolaydır.

 

DOĞAL OPALESANS

Image Description
Doğal dişler ışık ön yüzden geldiği zaman mavi, arka yüzden geldiği zaman turuncu görünürler.

Dişin mine yapısı nedeniyle ışığın kırılması farklı şekillerde gerçekleşir ki bu olaya opalesans denir. Noritake doğal dişin mine yapısına en yakın porselen tozunu üretmektedir. Aşağıdaki resimde doğal diş, Noritake Luster porseleni ve iki diğer firmaya ait porselen tozunun gren yapısı SEM mikroskobunda karşılaştırılmıştır. Nano-teknoloji ile üretilen Luster porselenin üstün opalesansı oldukça önemli bir estetik parametredir. Luster porseleni Noritake'nin geliştirmiş olduğu özel bir transparanttır.

Image Description
Doğal dişe en yakın yapısal görüntü Noritake'de mevcuttur. (SEM x3000)

Noritake Luster porseleninin nano-teknolojik gren yapısının diğer avantajları:

  • Karşıt dentisyonda daha az aşınma
  • İyi polisajlanabilir yüzey özelliği
DOĞAL FLUORESANS

Image DescriptionDoğal dişler gün ışığında ve UV ışığı altında farklı görünümlere sahip olurlar. UV ışığının absorpsiyonu ile doğal dişler bir miktar fluoresans gösterirler. Noritake ile doğal diş fluoresansının elde edilebilmesi mümkündür. Yandaki resimde doğal dişin hemen yanında Noritake ile yapılmış kron ve diğer firmaların porselen tozu ile yapılmış üç metal altyapılı seramik kron görülmektedir. Doğal dişin mavi-beyaz fluoresansına en yakın görünüm Noritake'de mevcuttur.

ILS: İÇ MAKYAJ TEKNİĞİ (INTERNAL LIVE STAIN)

Ünlü seramist Hitoshi Aoshima tarafından geliştirilen INTERNAL LIVE STAIN, bir yenilik olarak "Internal Staining" (içten renklendirme-makyaj) tekniğini günlük rutin laboratuar çalışmaları için pratik hale getirmiştir. Doğal dişte bulunan karışık renk varyasyonunun kopyalanabilmesi için Internal Staining tekniği en iyi metottur. Özellikle de renk dişin derinliğinden geliyorsa Internal Staining tekniği çok uygundur. INTERNAL STAIN doğal diş renk derinliğinin verilebilmesi için spefisik ve ayrıcalıklı olarak formüle edilmiş geniş renk çeşitliliğine sahiptir.

Image Description
Internal Stain işlem basamakları.

NORITAKE GÜÇTÜR

Image Descriptionİnce & homojen granüler yapısı Noritake porselen tozunun iyi bir mekanik özellik göstermesini sağlamıştır. Partiküller arasındaki kuvvetli bağ Noritake porselen tozlarına yüksek bir elastikiyet dayanımı ve kırılma direnci sağlamıştır. Yandaki grafikte Noritake EX-3 porselen tozu (metal-altyapılılar için) ile diğer üretici firmalara ait porselenlerin elastikiyet dayanımları karşılaştırılmıştır.

 

NORITAKE TEKNİSYEN DOSTUDUR

Image Descriptionİnce & homojen granüler yapısı Noritake porselen tozuna iyi mekanik özellikler katarken aynı zamanda opak tabakasında ince kalınlıklarda bile yeterli maskeleme yeteneğini sağlamaktadır. Bu sayede yetersiz porselen mesafesinin bulunduğu vakalarda da doğru rengi yakalamak mümkündür.

 

 

Noritake pasta opak ile konvansiyonel toz opaklara yada diğer firmaların pasta opaklarına göre çok daha düşük kalınlıkta yeterli maskeleme yapılabilmesi mümkündür.

Image Description
Noritake pasta opak ile düşük kalınlıklarda bile yüksek performans alınabilir. (SEM x3000)

TEKRARLAYAN PİŞİMLER VE HIZLI SOĞUMADAKİ BAŞARI

Noritake porselenleri kimyasal yapısına bağlı olarak tekrarlayan pişimlerde minimal deformasyona uğrar. Bunun yanında diğer bir avantajı da pişim sonrası hızlı yada yavaş soğumada da minimal deformasyona uğramasıdır. Aşağıdaki soldaki grafikte tekrarlayan pişimlerde Noritake'nin performansı ile diğer porselen tozlarının performansı karşılaştırılırken, sağdaki grafikte ise soğuma hızının porselen tozları üzerinde yarattığı etki karşılaştırılmıştır.

Image Description
Noritake porselen tozları tekrarlayan pişimler ve hızlı soğumada en az deformasyona uğramaktadır.

 

YUKARI